Портфолио

Бранд видео

Клиент: Nemetscheck

Бранд видео

Клиент: Datecs

Телевизионна реклама

Клиент: Home2U

HR видео за набиране на кадри

Клиент: Dundee Precious Metals

Корпоративен филм, екологичен проект

Клиент: Dundee Precious Metals

Финал на „Лидерска академия 2018-2019“

Клиент: Съвет на жените в бизнеса

TEDx Events

Клиент: TEDxTriaditsa

Представяне на Фонд за подкрепа

Клиент: Dundee Precious Metals

Продуктово видео, сравнение

Клиент: KvantService

Международен турнир по стрелба с лък

Клиент: Исторически парк

Танцово видео

Ансамбъл "Чинари"

Музикален клип

Изпълнител: Яви

Танцово видео, трейлър

Ансамбъл "Чинари"

Музикален клип

Изпълнител: Фани Тренчева

Продуктово видео

Клиент: Трежър България

Продуктово видео, нова локация

Клиент: Вина "Росалинда"

Тестимониал, уеб видео

Клиент: Съвета на жените в бизнеса

Демонстрация, уеб видео

Клиент: Исторически парк

Представяне на услуга, уеб видео

Клиент: Hour Escape

Представяне на услуга, уеб видео

Клиент: Consult Mancheva

Employer Branding видео

Клиент: Devexperts

Бранд видео

Клиент: Datecs

HR видео за набиране на кадри

Клиент: Dundee Precious Metals

Бранд видео

Клиент: DPMK

Бранд видео

Клиент: DPMK

Бранд видео

Клиент: Nemetscheck

Корпоративен филм, екологичен проект

Клиент: Dundee Precious Metals

Представяне на Фонд за подкрепа

Клиент: Dundee Precious Metals

Продуктово видео, сравнение

Клиент: KvantService

Продуктово видео

Клиент: Трежър България

Продуктово видео, нова локация

Клиент: Вина "Росалинда"

Финал на „Лидерска академия 2018-2019“

Клиент: Съвет на жените в бизнеса

TEDx Events

Клиент: TEDxTriaditsa

Международен турнир по стрелба с лък

Клиент: Исторически парк

Обучителна презентация

Клиент: Devexperts

Представяне на услуга, уеб видео

Клиент: Hour Escape

Тестимониал, уеб видео

Клиент: Съвета на жените в бизнеса

Демонстрация, уеб видео

Клиент: Исторически парк

Представяне на услуга, уеб видео

Клиент: Consult Mancheva

Телевизионна реклама

Клиент: Home2U

Анимирани видеа

Шоурийл

Музикален клип

Изпълнител: Яви

Танцово видео

Ансамбъл "Чинари"

Танцово видео, трейлър

Ансамбъл "Чинари"

Музикален клип

Изпълнител: Фани Тренчева